Навчальна діяльність в КУ Сумська ЗОШ №20 будується на основі багатокомпонентного, варіативного змісту освіти, компетентісного підходу до освітнього процесу, застосування особистісно орієнтованих педагогічних систем, вибору перспективних освітніх технологій, комп’ютерної підтримки навчання, діагностичних і стимулюючих форм контролю й оцінювання досягнень учнів у різних видах навчальної діяльності, турботи про здоров’я дітей. Освітній процес організовано відповідно до робочого навчального та річного планів роботи на 2018-2019 н.р. Освіта здійснюється не стільки шляхом передачі готових знань, скільки шляхом розвитку творчих нахилів, здібностей, спрямованих на створення цінностей, знань і умінь, підведення учнів до самостійних висновків, узагальнень.