Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації.  Виховна робота школи спрямована на реалізацію завдань програми «Основні орієнтири виховання», де визначені основні напрямки формування цілісної особистості:

Реалізація основних орієнтирів виховання в закладі освіти

 

клікай на посилання з хештегом #

Основними завданнями виховної

роботи школи є:

  • виховання кожного з школярів як громадянина України, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;
  • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основні виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб;
  • збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я вихованців;
  • виховання в учнів розуміння ролі праці як умови їх життєвого й професійного утвердження;
  • виховання  кожного з школярів як людини моральної, культурної з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу й до самої себе.

     Школа працює над проблемою

«Забезпечення єдності процесу навчання та виховання дитини в системі громадянської освіти на засадах особистісно-орієнтованого навчання».